Supervisie

Bij supervisie gaat het om werk- en/of studiegerelateerde problematiek. We onderzoeken geslaagde handelingen en gaan na hoe je de onbewust geslaagde handeling bewust kunt maken. Daardoor leer je steeds effectiever werken. Kernwoord is reflectie over het eigen handelen.

Reflectie is een vaardigheid waarbij je in gesprek gaat met jezelf. Het biedt de mogelijkheid om van je ervaringen te leren en nieuw gedrag te ontwikkelen. Je stapt in een leerspiraal van reflecteren, ontwikkelen van nieuw gedrag, dit toepassen en vervolgens weer reflecteren.

Zonder nadruk op het verleden te leggen, kan aandacht voor je persoonlijke achtergrond daarbij verhelderend en helpend werken.

Praktisch

  • Supervisie duurt 1½ uur per sessie.
  • Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem contact op: bel 06 519 64 195 of stuur een mail.
  • Je kunt terecht in Apeldoorn of Utrecht.
  • Supervisie kan door werkgevers vergoed worden in het kader van deskundigheidsbevordering of ter ondersteuning bij een loopbaantraject. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.
  • Zelfstandigen kunnen kosten voor supervisie als deskundigheidsbevordering via de belasting verwerken en aftrekken. Je kunt bij de belastingdienst informeren hoe dit aan te vragen.