Begeleiding

Begeleiding – Begeleiding of coaching is een intensief proces van bewustwording, verandering en persoonlijke groei.
Het vraagt moed en inzet, maar brengt ook plezier. Ik bied je een plek waar je welkom bent, ongeacht hoe je je voelt en met alles wat er speelt.

Als begeleider laat ik je ervaren hoe jouw vraag voortkomt uit een onderliggend levensthema. Daarbij wordt duidelijk dat je vraag niet altijd ontstaan is door de situatie, door toeval of door ‘anderen’, maar juist zijn oorsprong vindt in jezelf.

Helder wordt:

  • Hoe je vraag is ontstaan
  • Waarom je de huidige situatie zó beleeft en niet anders
  • Hoe je je eigen handelen in een gewenste richting kunt sturen

In het coachingstraject dat daarop volgt, krijg je inzicht in jouw thematiek. Je leert nieuwe manieren om met situaties om te gaan. Hiermee kun je voorkomen dat die zich in de toekomst blijven herhalen. Met als resultaat dat je je mogelijkheden kunt ontplooien en meer vitaliteit en werkplezier ervaart.

Eenmalige begeleiding

Het is mogelijk om in een eenmalig coachingsgesprek een ingewikkelde situatie, keuze of dilemma te onderzoeken. Ik werk onder andere met korte (tafel-)opstellingen om de situatie zichtbaar te maken en te verkennen.

Praktisch

  • Eenmalige begeleiding duurt 1 uur.
  • Sessies in een begeleidingstraject duren 1½ uur.
  • In de eerste ontmoeting onderzoeken we samen jouw vraag. Deze vraag verwoordt je persoonlijke en/of professionele doel. Op basis van deze ontmoeting besluiten we al dan niet verder te gaan.
  • Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem contact op: bel 06 519 64 195 of stuur een mail.
  • Je kunt terecht in Apeldoorn of Utrecht.
  • Coaching kan door werkgevers vergoed worden in het kader van deskundigheidsbevordering of ter ondersteuning bij een loopbaantraject. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.
  • Zelfstandigen kunnen kosten voor coaching als deskundigheidsbevordering via de belasting verwerken en aftrekken. Je kunt bij de belastingdienst informeren hoe dit aan te vragen.