Inspiratie en links

In de oudheid was de mens in de eerste plaats onderdeel van een stam – groep – familiesysteem. Alleen een volk of een stam had een levensgeschiedenis. In de loop van de tijd kwam er een individualiseringsproces op gang dat zijn hoogtepunt heeft bereikt in onze tijd. De mens ging zich vragen stellen: Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?

De wetmatigheden van de levensloop hebben we gemeen met elkaar: geboorte, jeugd, volwassenheid en ouderdom. Daarnaast heeft elk mens een geheel eigen unieke geschiedenis waarin persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. Door zelfonderzoek en door aandacht voor gebeurtenissen en ontmoetingen ontstaat een beeld van de eigen biografie. Vragen kunnen opkomen als: Waarom overkomt mij dit? Waarom verval ik steeds in dezelfde conflicten? Wat betekent het om steeds afscheid van geliefden te moeten nemen?

Mijn passie ligt in mijn betrokkenheid bij mensen en speciaal mijn belangstelling voor de verschillen en overeenkomsten in levensfasen van mens en organisatie. Graag zoek ik samen met mensen naar verbetering van hun persoonlijk of professioneel functioneren en hun welbevinden. In mijn benadering ligt de nadruk op het onbewuste, het (nog) niet zichtbare. Door dit in het bewuste te brengen, ontstaat een groei- en bewustwordingsproces. Hierbij gaan we op zoek naar de rode draad die verleden, heden en toekomst verbindt.

Systemisch werk

Opstellingen zijn een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken. Het bijzondere aan familie- en organisatieopstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat we zichtbaar maken met behulp van opgestelde mensen of dingen.

Het systemische gedachtengoed gaat uit van de verbinding die je hebt met het familiesysteem waaruit je afkomstig bent. Maar je kunt jezelf ook niet los zien van de systemen waar jij je dagelijks in beweegt. Je werk, verenigingsleven en vriendenkring, bijvoorbeeld. Wanneer je de tijd neemt om daar rustig naar te kijken, geeft dat veel informatie. Over jezelf en over de systemen. Op het moment dat een systeem jou als persoon hindert bij het vormgeven van je eigen leven, zijn versterking en oplossingen vaak te vinden in je eigen familiesysteem. Het systemisch werk en de toepassing daarvan in ons dagelijks persoonlijk en werkleven biedt verbinding en balans. De wijsheid van familie- en organisatieopstellingen brengt inzicht en rust. Het is mijn ervaring dat elk systeem zoekt naar evenwicht.

Daarom maak ik graag gebruik van systemisch werk. Dat combineer ik met NLP, TA, Jungiaanse psychologie en mindfulness.

Bij individuele coaching kijken we vanuit systemisch perspectief naar jezelf als instrument. Het doel van de begeleiding is dat je leert je knelpunten zelf op te lossen.
Bij teamcoaching krijgen teams begeleiding om zelfstandig vraagstukken op te lossen. Hierbij bekijken we het team en de organisatie vanuit systemisch perspectief.

De kern van mijn begeleiding is het bespreekbaar maken van patronen en kijken waar de patronen de ontwikkeling versterken of in de weg zitten.

Jungiaanse psychologie

​De analytische psychologie van C.G. Jung biedt een schat aan bruikbare inzichten en werkvormen om onbewuste drijfveren, verlangens en talenten bewust te worden. Als geen ander verstond Jung de taal van het onbewuste, waardoor we de dynamiek van de psyche begrijpen, en inzicht krijgen in de werking van het onbewuste in dromen en symbolen.
Verhalen over leven en werk, dromen en nachtmerries spelen een belangrijke rol in mijn begeleiding. Net als sprookjes, mythen en volksverhalen kunnen ze een bron zijn van bemoediging, troost, inzicht en inspiratie. Het instrumentarium van Jung helpt om onbewuste informatie uit eigen verhalen bewust te maken, zodat je toegang krijgt tot je innerlijke hulpbronnen.

Links

Systemisch werk: Phoenix opleidingen

Systemic Ritual®: Systemic Ritual®

Jungiaanse psychologie: Stichting Odrerir

NLP (NeuroLinguistisch Programmeren): Landelijke vereniging NLP

TA (Transactionele Analyse): Landelijke vereniging TA

Mindfulness: Landelijk centrum voor mindfulness