Stichting Aanmij

Stichting Aanmij

“Het is aan mij om mijn laatste levensfase van kwaliteit te voorzien
en belangrijk dat anderen hieraan kunnen en willen bijdragen.”

Graag breng ik Stichting Aanmij onder je aandacht. Deze stichting wil een (t)huis bieden aan jongvolwassenen in hun laatste levensfase om zo bij te dragen aan het bespreekbaar maken van thema’s en vragen die opkomen als gevolg van de confrontatie met de eindigheid van het leven. In samenwerking met deze jongeren, complementair en in samenwerking met het bestaande zorgaanbod, wil de stichting de door deze jonge mensen gesignaleerde hiaten opvullen op het gebied van onder andere psychosociale steun, leeftijdsspecifieke vragen, contact met lotgenoten en onvervulde zorgbehoeften. Zoals een van hen zelf verwoordde: “Het is aan mij om mijn laatste levensfase van kwaliteit te voorzien en belangrijk dat anderen hieraan kunnen en willen bijdragen.” Als initiatiefnemer van deze stichting nodig ik geïnteresseerde jongvolwassenen, met en zonder ongeneeslijke ziekte, hun familieleden, professionals en andere belangstellenden van harte uit contact te maken met Stichting Aanmij. Stichting Aanmij fuseert met Stichting Hoestie: “Een zelfstandig Aanmij is niet langer nodig. We hebben er samen voor gekozen om Hoestie verder te laten groeien.”

Begeleiding in de laatste levensfase

Ben jij op zoek naar begeleiding nu je geconfronteerd wordt met thema’s en vragen rond het levenseinde? Neem gerust contact op: bel 06 519 64 195 of stuur een mail.